Tietosuojaseloste

-Montesseoripedagokiikka -

AUTA MINUA TEKEMÄÄN ITSE

herkkyyskausi kerrallaan

Montessoripedagokiikkaa

Päiväkotimme toiminnassa sovellamme montessoripedagogiikkaa, joka perustuu italialaisen pedagogin, lääketieteen ja kirurgian tohtori Maria Montessorin (1870-1952) luomaan metodiin. Montessori huomasi työskennellessään lasten kanssa ja havainnoidessaan heitä, että lapsella on ns. herkkyyskausia, jolloin tiettyjen asioiden oppiminen on lapselle helppoa ja iloista puuhaa.

 

Montessorivälineistölle on varattu oma huoneensa, jota kutsumme ”montsaksi”. Perusajatuksena on lapsen lausahdus: ”Auta minua tekemään itse!” Keskeistä on lapsen kunnioittaminen ja arvostaminen.

Omatoimisuuteen ohjaaminen

Montessoriympäristö on suunniteltu siten, että siellä korostuu yksilöllisyyden tukemisen rinnalla keskinäinen vuorovaikutus pienryhmätoimintana. Aikuinen toimii havainnoivana ohjaajana ja linkkinä ympäristön ja lapsen välillä. Välineistön tehtävänä on palvella lapsen kasvamista, kehitystä ja oppimista.

Montessoriympäristö on rakennettu niin, että se aktivoi lasta

tarkoituksenmukaiseen toimintaan hänen kehitystasonsa ja herkkyyskautensa huomioiden.

 

Välineistö etenee yksinkertaisesta vaikeampaan ja materiaalit ryhmitellään aiheittain: arkipuuhiin, aistimateriaaleihin, äidinkieleen, matematiikkaan ja kulttuuriin. Kaikki tarvittavat materiaalit ovat matalilla hyllyillä ja näin niiden saatavuus ja sopivuus edesauttavat ja tukevat lapsen omatoimisuutta. Pöydät ja tuolit ovat matalia ja olemme hankkineet työskentelymattoja lapsen puuhia varten.  Kutakin välinettä on vain yksi, jolloin lapsen pitkäjänteisyys ja toisten huomioiminen kehittyvät.

Yhteiset pelisäännöt

Yhdessä olemme sopineet, että lapsi palauttaa tavarat omille paikoilleen, toisten lasten työskentelyä ei häiritä, eikä heidän töihinsä kosketa ilman lupaa, omaa vuoroa odotetaan, jos tehtävä on varattu ja työrauha montsassa säilytetään. Lapsella on vapaus valita tehtävänsä sekä liikkua vapaasti montsassa edellä sovittujen sopimusten mukaisesti.

 

Montessoriryhmässä pienet lapset ottavat mallia isommista ja isommat lapset auttavat pienempiään.

Heräsikö kysymyksiä? Vastaamme niihin mielellämme

OTA YHTEYTTÄ

 

Olemme yksityinen päiväkoti Nummelassa. Tarjoamme kokopäivähoitoa 1–6 -vuotiaille lapsille sekä monipuolista ja laadukasta esiopetusta kohti koulutietä.

Yhteystiedot

Kopuntie 28

03100 Nummela

050 304 7495

pk.sateenkaari @ elisanet.fi

f

Seuraa meitä Facebookissa

Liity seuraajaksemme Facebook-sivuille.

© Sateenkaarimuksut 2018