Tietosuojaseloste

-Päiväkoti Sateenkaari -

Syliä ja seikkailua yli 20 vuotta

Perheen kasvatuskumppani

Käsi kädessä lapsen kanssa

Toteutamme Vihdin kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaa ammattitaitoisen henkilökuntamme toimesta lasta kunnioittaen ja yhteistyössä vanhempien kanssa.

 

Sisältöalueina pidämme tärkeänä tarjota lapselle mahdollisimman monipuolista ja mielekästä toimintaa. Lapsen arki rakentuu kuvallisen-, kehollisen-, kielellisen ja musiikillisen ilmaisun ympärille, jota rikastuttavat retket luonnonkauniiseen Luontolan miljööseen ja leikit lähiympäristössä. Lapsen täytyy saada leikkiä omaehtoisesti mielikuvitukseensa perustuvaa leikkiä, johon hänellä on tarvittava aika, paikka ja rauha.

 

Monipuolinen toiminta antaa lapselle mahdollisuuden toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan, aktiivisuuttaan ja tarvettaan ilmaista itseään eri tavoin. Ammattitaitoinen aikuinen auttaa lasta hänen eri kasvun- ja kehityksen vaiheissa olemalla läsnä, ohjaamalla ja tarjoamalla lapselle hänen tarvitsemiaan tukitoimia.

 

Elämän alkumetrit kävellään yhdessä lapsen kanssa käsi kädessä!

Montessoripedagogiikka

Montessoripedagogiikka

Varhaiskasvatus

Ryhmät

Toiminta-ajatuksenamme on taata lapsellenne turvallinen ja rauhallinen sekä lapsen kehitystä tukeva kasvuympäristö, jossa hänelle on luotu kodinomaiset puitteet leikkiä ja toimia tarpeitaan vastaavasti. Lapsi on aktiivinen toimija ja pidämme tärkeänä tukea hänen luontaista uteliaisuuttaan. Lapsen tulee saada ilmaista itseään ympäristössä, missä häntä tuetaan ja kannustetaan oppimaan uutta turvallisten rajojen puitteissa. Kunnioitamme ja arvostamme lasta päiväkodin eri toimissa ja näin hän oppii arvostamaan itseään yksilönä sekä kunnioittamaan ympäristöään ja muita lapsia.

Sovellamme toiminnassamme montessoripedagogiikkaa, joka perustuu italialaisen pedagogin, lääketieteen ja kirurgian tohtori Maria  Montessorin (1870-1952) luomaan metodiin: lapsen herkkyyskausien tunnistamiseen, jolloin tiettyjen asioiden oppiminen on lapselle helppoa ja iloista puuhaa.

Lue lisää

Esiopetus

Englanninopetusta

Ryhmät

Tarjoamme myös esiopetusta, jonka tavoitteena on auttaa lasta löytämään oma oppimispolkunsa. Tärkeää on turvallinen ja avoin oppimisympäristö, jossa jokainen etenee oman kehitystason mukaan.

Lapsilla on mahdollisuus käydä kerran viikossa enkkukerhossa, jossa leikitään, loruillaan ja lauletaan yhdessä englanninkielellä. Kerho on suunnattu 5-vuotiaasta ylöspäin, kerhoon osallistuminen on vapaaehtoista.

Arvot

Kiusaamisen ennaltaehkäisy

Lataa pdf

Kiusaamiseen on puututtava jo pienestä saakka. Kiusaamisen ennaltaehkäisyn suunnitelma on laadittu päiväkodin ja kodin tueksi.

Olemme luoneet ja ideoineet yhdessä vanhempien kanssa yhteiset arvot lapsen kasvunpolulle:

 • Kasvatusoptimismi

  Kasvatusoptimisi

  • Lasten oikeuksien toteutuminen, oikeus olla oma itsensä
  • Keskusteluyhteys
  • Turvallinen ilmapiiri
  • Viestintä
  • "Nähdään kaikessa hyvä ja muistetaan se, jatkumo tulee sen kautta"
  • Koko vuosi kokonaisuutena
  • Myönteinen suhtautuminen lasta ja kasvattajaa kohtaan
  • Kaikkien näkökulmien huomioiminen ja kunnioittaminen
  • Hyvän kierre –> huomaa hyvä
 • Kunnioitus

  Kunnioitus

  • Toisten tilan arvostaminen "lähestyn toista hyvät mielessä"
  • Ympäristön ja luonnon kunnioittaminen ja arvostaminen
  • Empatiakasvatus
  • Erilaisuuden arvostaminen
  • Kasvatuskumppanuuden kunnioitus koti<–> päiväkoti
  • Solidaarisuus ja aito kohtaaminen, aikuinen <–> aikuinen, aikuinen <–> lapsi, lapsi <–> lapsi
  • Säännöt arjessa
  • Suomi 100 -teemavuosi
 • Ainutkertaisuus

  Ainutkertaisuus

  • Jokainen päivä on erityinen
  • Aikuinen ja lapsi ohjaavat toisiaan huomaamaan ja ymmärtämään hetken ainutkertaisuuden
  • Jokaisen yksilön ainutkertaisuuden huomioiminen
  • Jokaisen vahvuuksien löytäminen ja vahvistamien
 • Yhteisöllisyys

  Yhteisöllisyys

  • Vanhempaintoimikunta
  • Some & muut ryhmät (Whatsapp)
  • Talkoot
  • Leivontatalkoot
  • Vanhempain aamupalat
  • Perheiden ja päiväkodin yhteiset retket ja tapahtumat
  • Lapset yhdessä kantavat vastuuta: empatiakasvatus, toisen kunnioittaminen, me-henki
  • Hyvän kierre – huomaa hyvä
  • Isovanhempien / perheiden läheisten aikuisten aktivointi
  • vanhempien yhteiset tapahtumat  / tapaamiset

OTA YHTEYTTÄ

Heräsikö kysymyksiä? Vastaamme niihin mielellämme

 

Olemme yksityinen päiväkoti Nummelassa. Tarjoamme kokopäivähoitoa 1–6 -vuotiaille lapsille sekä monipuolista ja laadukasta esiopetusta kohti koulutietä.

Yhteystiedot

Kopuntie 28

03100 Nummela

050 304 7495

pk.sateenkaari @ elisanet.fi

f

Seuraa meitä Facebookissa

Liity seuraajaksemme Facebook-sivuille.

© Sateenkaarimuksut 2018

Montessoripedagogiikka