Tietosuojaseloste

- Pienryhmät -

Pajut • Pihlajat  • Petäjät • Eskarit

opitaan tekemisen kautta

Pienryhmissä

Suunnittelemme pienryhmissä lapsen kehitystä vastaavaa toimintaa ja annamme mahdollisuudet onnistua päivittäin tekemisen kautta erilaisissa toimissa ja tilanteissa.

 

Sovellamme montessoripedagogiikan menetelmää kasvatuksessa, harrastamme säännöllisesti liikuntaa, niin sisällä kuin ulkona. Retkeilemme metsään ja hyödynnämme päiväkodin ympäröimää luontoa sekä oppimisen, että uusien kokemusten ammentamiseen.

Pajut

Turvallisuus, luottamus sekä läheisyys ovat tämän ryhmän avainsanoja. Tavoitteenamme on, että lapsi saa kasvaa ja harjoittaa ensimmäisten ikävuosien taitoja tarpeeksi pienessä, kodinomaisessa ympäristössä turvallisten aikuisten parissa. Lapsi kurkistaa isompien lasten maailmaan päiväkodin yhteisissä leikeissä sekä ruokailuissa. Perushoitotilanteiden yhteydessä laulellaan, loruillaan ja liikutaan. Kasvuympäristössä on tarkkaan harkittuja leluja sekä materiaaleja, joiden tarkoitus on tukea lapsen sen hetkistä kehitystä ja herkkyyttä oppia muun muassa järjestystä ja havainnointia eri aistein.

Pyrimme tarjoamaan perheille pysyvän hoitosuhteen leikki-iästä kouluikään asti.

Ikä 1–3-vuotta

Ryhmän koko 12

Pihlajat

Lapsi on utelias, liikkuu paljon, tutkii ja leikkii aktiivisesti.

Tavoitteenamme on tukea lapsen luontaista uteliaisuutta oppia uutta ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Sosiaalisten taitojen harjoittaminen on oleellista tämän ikäisille lapsille, esimerkkinä kuunteleminen, puhuminen, odottaminen, vuorottelu, jakaminen ja empatiakyvyn kehittymisen tukeminen. Lapsia tuetaan auttamaan toisiaan ja isommat lapset toimivat malleina pienemmille. Lapselle tyypillisiä leikkejä ovat rooli-, rakentelu-, sääntö- ja laululeikit. Yhdessä opittujen asioiden toistaminen auttaa lasta jäsentämään omaa maailmaansa. ”Oikeiden hommien” tekeminen on mieluista, kuten leipominen ja apulaisena toimiminen. Asioiden tekeminen alusta loppuun kehittää pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä.

Ikä 3–5-vuottta

Ryhmän koko 15

Petäjät ja eskarit

6-vuotiaan lapsen maailmankuva laajenee. Hän janoaa uutta tietoa ja hän etsii uusia ratkaisuja sekä pystyy vähitellen arvioimaan ja perustelemaan valintojaan. Tavoitteenamme on tukea lasta löytämään oma oppimistiensä ja tuntemaan omat vahvuutensa sekä heikkoutensa. Lapselle tulee antaa mahdollisuus kasvaa oma-aloitteiseksi, itsenäiseksi ja vastuuntuntoiseksi. Lapsi harjoittelee ryhmässä toisten huomioonottamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Asioiden hoitaminen alusta loppuun, omista tavaroistaan huolehtiminen ja onnistumisen kokemukset tukevat lapsen terveen itsetunnon kehittymistä. Oppimisen ilo ja innostus ovat koulutielle parhaimpia eväitä, joilla voi rohkeasti ja luovasti kohdata uudet oppimishaasteet.

Ikä 5–7-vuotta

Ryhmän koko 15

Heräsikö kysymyksiä? Vastaamme niihin mielellämme

OTA YHTEYTTÄ

 

Olemme yksityinen päiväkoti Nummelassa. Tarjoamme kokopäivähoitoa 1–6 -vuotiaille lapsille sekä monipuolista ja laadukasta esiopetusta kohti koulutietä.

Yhteystiedot

Kopuntie 28

03100 Nummela

050 304 7495

pk.sateenkaari @ elisanet.fi

f

Seuraa meitä Facebookissa

Liity seuraajaksemme Facebook-sivuille.

© Sateenkaarimuksut 2018

Ikä 1–3-vuotiaat

Ryhmän koko 12

Pajut

Turvallisuus, luottamus sekä läheisyys ovat tämän ryhmän avainsanoja. Tavoitteenamme on, että lapsi saa kasvaa ja harjoittaa ensimmäisten ikävuosien taitoja tarpeeksi pienessä, kodinomaisessa ympäristössä turvallisten aikuisten parissa. Lapsi kurkistaa isompien lasten maailmaan päiväkodin yhteisissä leikeissä sekä ruokailuissa. Perushoitotilanteiden yhteydessä laulellaan, loruillaan ja liikutaan. Kasvuympäristössä on tarkkaan harkittuja leluja sekä materiaaleja, joiden tarkoitus on tukea lapsen sen hetkistä kehitystä ja herkkyyttä oppia muun muassa järjestystä ja havainnointia eri aistein.

Pyrimme tarjoamaan perheille pysyvän hoitosuhteen leikki-iästä kouluikään asti.

Ryhmät

Pajut

Turvallisuus, luottamus sekä läheisyys ovat tämän ryhmän avainsanoja. Tavoitteenamme on, että lapsi saa kasvaa ja harjoittaa ensimmäisten ikävuosien taitoja tarpeeksi pienessä, kodinomaisessa ympäristössä turvallisten aikuisten parissa. Lapsi kurkistaa isompien lasten maailmaan päiväkodin yhteisissä leikeissä sekä ruokailuissa. Perushoitotilanteiden yhteydessä laulellaan, loruillaan ja liikutaan. Kasvuympäristössä on tarkkaan harkittuja leluja sekä materiaaleja, joiden tarkoitus on tukea lapsen sen hetkistä kehitystä ja herkkyyttä oppia muun muassa järjestystä ja havainnointia eri aistein.

Pyrimme tarjoamaan perheille pysyvän hoitosuhteen leikki-iästä kouluikään asti.

Ikä 1–3-vuotiaat

Ryhmän koko 12

Ryhmät