Sateenkaarimuksut Oy | Päiväkoti Sateenkaari | Kopuntie 28 | 03100 NUMMELA | Puh. 050 304 7495
top

Montessorimetodin käyttö

Päiväkotimme toiminnassa sovellamme montessoripedagogiikkaa, joka perustuu italialaisen pedagogin, lääketieteen ja kirurgian tohtori Maria   Montessorin (1870-1952) luomaan metodiin. Montessori huomasi työskennellessään lasten kanssa ja havainnoidessaan heitä, että lapsella on ns. herkkyyskausia, jolloin tiettyjen asioiden oppiminen on lapselle helppoa ja iloista puuhaa.

Montessorivälineistölle on varattu oma huoneensa, jota kutsumme montsaksi.Perusajatuksena on lapsen lausahdus: ”Auta minua tekemään itse!” Keskeistä on lapsen kunnioittaminen ja arvostaminen.

Montessoriympäristö on suunniteltu siten, että siellä korostuu yksilöllisyyden tukemisen rinnalla keskinäinen vuorovaikutus pienryhmätoimintana. Aikuinen toimii havainnoivana ohjaajana ja linkkinä ympäristön ja lapsen välillä. Välineistön tehtävänä on palvella lapsen kasvamista , kehitystä ja oppimista.
Montessoriympäristö on rakennettu niin, että se aktivoi lasta
tarkoituksenmukaiseen toimintaan hänen kehitystasonsa ja herkkyyskautensa huomioiden.

Välineistö etenee yksinkertaisesta vaikeampaan ja materiaalit ryhmitellään aiheittain: arkipuuhiin, aistimateriaaleihin, äidinkieleen, matematiikkaan ja kulttuuriin.Kaikki tarvittavat materiaalit ovat matalilla hyllyillä ja näin niiden saatavuus ja sopivuus edesauttavat ja tukevat lapsen omatoimisuutta. Pöydät ja tuolit ovat matalia ja olemme hankkineet työskentelymattoja lapsen puuhia varten. Kutakin välinettä on vain yksi, jolloin lapsen pitkäjänteisyys ja toisten huomioiminen kehittyvät.

Yhdessä olemme sopineet, että lapsi palauttaa tavarat omille paikoilleen, toisten lasten työskentelyä ei häiritä, eikä heidän töihinsä kosketa ilman lupaa, omaa vuoroa odotetaan, jos tehtävä on varattu ja työrauha montsassa säilytetään. Lapsella on vapaus valita tehtävänsä sekä liikkua vapaasti montsassa edellä sovittujen sopimusten mukaisesti.

Montessoriryhmässä pienet lapset ottavat mallia isommista ja isommat lapset auttavat pienempiään.

 

Montsa 2

Montsa 3

Montsa
   © 2017 Sateenkaarimuksut Oy
 
Etusivulle